http://www.unlocked.hu
UNLOCKED
2020-l-HU01-KA204-078660
Metodološke opcije zaštićenih i polovičnih smeštaja – Metode neformalnog učenja
5. međunarodni sastanak i knjićica radionice – rezime

5. Transnacionalni projektni sastanak održan je u Subotici, Srbija, a domaćin je bilo Udruženje Antropos. Transnacionalni sastanak se fokusirao na IO9 – Metodološke opcije zaštićenih i polovičnih smeštaja – Metode neformalnog učenja. Sastanku su lično prisustvovali predstavnici svih partnerskih organizacija
Ciljna grupa IO9 je marginalizovana grupa sa visokim rizikom od kriminala pritvorenika, bivših pritvorenika i zavisnika i profesionalaca koji sa njima rade. Elementi inovacije u IO9 su osnovna polazišta u konceptu koji povećavaju mogućnosti za ljudsko dostojanstvo, i za koja je delimično zaglavljena (nerešen smeštaj, kriza) ali motivisana za promenu i kretanje unapred samostalne ličnosti. Tematski fokusi: osnovni principi, mapa usluga, skup metoda i alata, kućni red, proceduralna pravila, mogući problemi i reakcije, rešenja.
Teme po izboru partnerskih organizacija:
- AMAKA: Priče iz stvarnog života bivših zatvorenika i povratne informacije od profesionalaca uključujući opis EPANODOS-ovog programa na pola puta.
- Fondacija Valto-sav: Kompleks Program reintegracije Kuća na pola puta i drugi programi na pola puta u Evropi.
- Antropos: sesije terapije pričama koje mogu olakšati reintegraciju stanara na pola puta.
- IGA: Kratki kurs kuvanja za mlade odrasle muške štićenike nadzorne kuće.
Transnacionalni projektni sastanak je takođe uključivao projektne diskusije u vezi sa administrativnim, finansijskim zadacima, multiplikatornim događajima i testiranjem IO5 i IO8, kao i daljim koracima.
Štaviše, prezentacije su održali stručnjaci van projekta.
29. septembra, Boris Telečki, radnik Centra za socijalni rad grada Subotice, predstavio je centar i njegovu službu za počinioce nasilja u vezi.
Program/usluge Centara kreiran je za muške počinioce nasilja u porodici i zasnovan je na norveškom ATV modelu koji se fokusira na nasilne radnje, odgovornost i posledice nasilnih radnji, a ima terapeutski i edukativni karakter. Program je održan u prostorijama Centra za podršku i savetovanje porodici i sastajao se od 24 sesije, na kojima se radilo na 8 tema tokom 6 meseci, a predviđene su 3 sesije za svaku temu. Ovakve sesije se smatraju jeftinijim i efikasnijim od izdržavanja kazni u zatvoru. Nakon prezentacije usledila je otvorena diskusija i pitanja.
Drugu prezentaciju održala je Dragana Bošnjak pod nazivom „Da li uopšte pričamo?“ Prenela je svoja iskustva sa Ženskim društvima i motivaciju koja ju je navela da osnuje sopstveni Žensko društvo. Pohađala je tročasovni žensko društvo na mesečnom nivou. Sastanci su održani na prijatnoj lokaciji gde nije bilo ometanja spolja; pravila su bila postavljena na početku i sednice su bile poverljive.
Ove godine u maju završila je obuku voditelja ženskog društva-grupe (samospoznaja). Po njenom mišljenju, najteže je započeti, formirati grupu. Zašto? Jer, i dalje postoje stereotipi o svemu što se tiče traženja pomoći ili postizanja ličnog rasta uz pomoć drugih.
Dragana je dodala i da ovaj oblik art terapije može biti divno sredstvo u postizanju IO6 ciljeva projekta UNLOCKED. Rad sa temama ili fabulama narodnih priča zasniva se na mašti, ličnim asocijacijama, unutrašnjem sistemu vrednosti, ne zahteva nikakvo prethodno znanje, jer žene u marginalizovanim grupama obično rano napuštaju obrazovni sistem. Oni mogu doprineti razvoju pozitivnije slike o sebi, jačanju samopouzdanja, jačanju osećaja pripadnosti grupi, zajednici.
30. septembra, Livia Joo Horti, psiholog, održala je prezentaciju o pripremi dece/mladih i nastavnika za prevenciju i prepoznavanje nasilja u porodici. Ovu prezentaciju smatrali smo važnim jer je dokazana prema istraživanjima da su i sami seksualni prestupnici bili žrtve seksualnog i drugih oblika zlostavljanja. Želeli smo da doprinesemo minimiziranju društva.
U drugoj polovini dana učesnici su posetili avanturistički park Furioso na Šupljaku (http://vvv.furioso.rs/indek.php?lang=en) Tokom vožnje kočijom, vlasnik avanturističkog parka je predstavio projekat GreenZone koji je počeo 01.01.2022, a završava se 31.12.2022. Projekat je partnerstvo dve veoma različite organizacije (aktivnosti Fondacije Valto-sav-a uključuju rad sa zatvorenicima i novooslobođenima, pomoć u procesu njihove reintegracije dok se Udruženje Građana Ostorka bavi eko-turizmom) i ima za cilj širenje prekograničnih, međunarodnih kontakata na teme održivog razvoja, gde su socijalna reintegracija i „reinvestiranje“ (socijalna inkluzija) takođe simbolično predstavljeni. Krajnji ciljni korisnici su zatvorenici i oslobođena lica. Zajedničkim radom dve organizacije već je pripremljen metodološki materijal na ovu temu,
Program je nastavljen radionicom filcanja, tokom koje su partneri savladali osnove filcanja sapuna praveći loptu. Radionica je u vezi sa temom IO4 (Obrazovanje vaspitača II.) Mogućnosti korišćenja elemenata narodne tehnike. Gotove likovne radove učesnici su dobili za uspomenu.
Transnacionalni susret završen je ocenjivanjem i sumiranjem protekla dva dana i degustacijom tradicionalnih slatkih i slanih štrudli, napitka od sirupa zove i mošta (fermentisanog soka od grožđa).

http://www.unlocked.hu
UNLOCKED
2020-l-HU01-KA204-078660
Načini primene terapija igrom u odraslom obrazovanju – Metode neformalnog učenja
Međunarodni sastanak i knjiga radionice 4. - Rezime

4. Transnacionalni sastanak održan je u Atini u Grčkoj od strane AMAKA. Transnacionalni sastanak je bio fokusiran na IO8 – Načini primene terapija igrom u učenju odraslih – Metode neformalnog učenja. Sastanku su lično prisustvovali predstavnici svih partnerskih organizacija jer to nekima već duže vreme nije bilo moguće zbog COVID-19. Ovo je bilo posebno važno za kvalitet projektnih aktivnosti.
IO8 je obrazovni alat koji olakšava promenu i razvoj na razigran način. Cilj IO8 je da pomogne ciljanim pojedincima u učenju novih veština (tj. komunikacijskih veština, društvenih veština, rešavanja problema, upravljanja konfliktima, timskog rada itd.), kako mogu da se drugačije odnose, koje resurse imaju i kako ih koristitit u vezano za reintegraciju u društvo. IO8 treba posmatrati kao novo i kreativno sredstvo kako za direktne članove ciljne grupe, tako i za stručnjake koji sa njima rade. Ciljna grupa IO8 je stoga marginalizovana ciljna grupa sa visokim rizikom od kriminaliteta pritvorenika, bivših pritvorenika i zavisnika i stručnjaka koji sa njima rade. IO8 metodologija je zasnovana na igrifikaciji (gamifikacija). Gamifikacija je proces kroz koji se psihološki motivišući elementi i mehanizmi igre integrišu u medijum koji nije u igri kako bi procesi bili zanimljiviji i efikasniji. Gamifikacija se može primeniti u nekoliko oblasti života, npr. na radnom mestu, u zdravstvu, u kulturi ili obrazovanju gde gemifikovane metode i razvoj mogu da izazovu značajno pozitivne rezultate. Korišćenjem ovih savremenih alata obim obrazovnih alata i aplikacija se može proširiti. Obrazovanje i posebno učenje odraslih su izuzetno dobra polja za gejmifikaciju kako bi se podržala motivacija učenika, proces učenja ili kao pomoć u borbi protiv poteškoća u učenju. Mehanizmi preuzeti iz igre mogu podržati usvajanje nastavnog materijala,
Transnacionalni sastanak je uključivao diskusije o projektima u vezi sa administrativnim, finansijskim i diseminacionim zadacima i događajem multiplikacije, kratku diskusiju o finalizaciji IO6 kao i budućim koracima.
Štaviše, prezentacije su održali spoljni stručnjaci. Sedmog jula, Janis Nikolopulos, glumac/edukator Teknodromv-a, predstavio je rad svoje organizacije sa zatvorenicima, fokusiran uglavnom na pozorišne prakse sa terapeutskim učinkom. Teknodromv je nevladina organizacija koja koristi pozorišne metode kako bi olakšala komunikaciju, razmenu i promene za one koji su marginalizovani ili su u opasnosti od isključenja. Partnerske organizacije su bile posebno zainteresovane za ove prakse, a Iiannis Nikolopoulos je podelio studije slučaja i video snimke prethodnih projekata. Usledila je otvorena diskusija uz pitanja i razmenu tehnika.
Osmog jula projektni partneri su imali priliku da izvrše studijsku posetu EPANODOS-u, koji je aktivan za društvenu reintegraciju bivših zatvorenika koji funkcioniše pod nadzorom grčkog Ministarstva za zaštitu građana. Partneri su imali priliku da predstave naš projekat, da se upoznaju sa uslugama zajednice EPANODOS i da posete stan prelaznog tipa. Ovaj prelazni stan ima za cilj da pruži podršku bivšim zatvorenicima u njihovoj tranziciji između zatvora i zajednice. Učesnici su imali priliku da razgovaraju sa korisnicima usluga EPANODOS-a. Ovo je bio jedan od najzanimljivijih delova za učesnike koji su bili dirnuti ličnim životnim pričama članova ciljne grupe koje su uvek verodostojnije od narativa profesionalaca. Andreasova životna priča je jedna od ovih – i da se ne govori o svom zločinu koji je počinio ili da je bio nevin - ljudska motivacija, životna situacija nakon puštanja na slobodu, obračun sa poteškoćama i prilikama, suočavanje sa svetom van zatvora - nakon pada - su od posebnog interesa. Andreasova lična priča o reintegraciji; da je bio u zatvoru zbog finansijskog kriminala, kako je kasnije dokazano da je nevin, kako je uspeo da izdržava svoju porodicu i kako Stručnjaci koji su učestvovali na Transnacionalnom skupu su ga visoko ocenili. Najvažnije su bile studijska poseta i prezentacije spoljnih organizacija.
Sledeći transnacionalni sastanak zakazan je za 29. i 30. septembar 2022. godine u Srbiji (Subotica ili na Paliću) a domaćin i organizator biće Udruženje Antropos.

http://www.unlocked.hu
UNLOCKED
2020-l-HU01-KA204-078660
DNEVNIK PUŠTANJE NA SLOBODU – Nastavni plan i program – Dizajn i razvoj Međunarodni sastanak i knjiga radionice 3. – Rezime

3. transnacionalni sastanak održao je IGA u Pazardžiku, Bugarska. Transnacionalni sastanak je bio fokusiran na IO5 – Dnevnik izdanja i načine za uključivanje umetničke terapije u alat.

Cilj IO5 - Dnevnika objavljivanja, je da pomogne ciljanim pojedincima u razmatranju šta i kako žele da promene i koji koraci su potrebni, gde se nalaze u datom trenutku, kako će drugi shvatiti da su se promenili, koji su kvaliteti njihovih odnosa, i kako da ih menjaju, proširuju, razvijaju (ako žele), koje resurse za sve to imaju, da li nešto već rade dobro, kako mogu da se poboljšaju. Dnevnik izdanja treba da bude alat za obuku, kako bi pomogao u promeni i razvoju. Želja koordinatora projekta je da prikupi, uredi i koristi alate art terapije u tome, jer opipljivi proizvod i kreativni procesi obezbeđuju učesnicima iskustvo toka. Drugi razlog za art terapiju je oslobađanje emocija i vrednosti, potpuno restrukturiranje, koje bi predstavljalo kamen temeljac procesa promene i razvoja. Stoga Dnevnik objavljivanja treba posmatrati kao novo i kreativno sredstvo kako za direktne članove ciljne grupe, tako i za stručnjake koji se njima bave. Ciljna grupa Dnevnika oslobađanja su stoga marginalizovane grupe sa visokim kriminalnim rizikom kod zatvorskih pritvorenika, bivših pritvorenika i zavisnika, kao i ekspertska grupa koja sa njima radi.

Transnacionalni sastanak je uključivao prezentaciju organizacije domaćina i prezentacije partnerskih organizacija, diskusije o projektima u vezi sa administrativnim, finansijskim i diseminacionim zadacima, kratku diskusiju o finalizaciji IO4 kao i budućim koracima. U vezi sa IO5, razgovaralo se o tome da organizacije treba da koriste brojne metode art terapije u izradi delova Dnevnika izdanja. Razmotrene su različite opcije za strukturu alata, uključujući model rehabilitacije prestupnika za dobar život. Razgovaralo se i o konkretnim idejama za moguće metode, uključujući i neformalno okruženje tokom večere 28. oktobra.

Pored toga, nekoliko prezentacija su održali stručnjaci van projekta. Stručni koordinator IGA za socijalne usluge Valentina Geševa predstavila je pravni okvir socijalnog rada i pružanja socijalnih usluga u Bugarskoj. Valentina je takođe predstavila informacije o različitim vrstama socijalnih usluga u Bugarskoj, mehanizmu finansiranja socijalnih usluga i procesu upravljanja ovim uslugama od strane opština, NVO ili privatnih kompanija.

Andrej Momčilov iz IGA je predstavio krugove podrške i odgovornosti. Ova intervencija u zajednici koja je prvobitno imala za cilj seksualne prestupnike srednjeg i visokog rizika prvi put je uvedena u Kanadi 1994. godine. Sastoji se od grupa volontera sa stručnim nadzorom, koji podržavaju seksualne prestupnike dok se reintegrišu u društvo nakon puštanja iz zatvora. Procene CoSA ukazuju na to da učešće u CoSA može rezultirati statistički značajnim smanjenjem ponovljenih seksualnih delikata u 70% slučajeva, u odnosu na ono što bi bilo predviđeno procenom rizika ili podudarnim subjektima poređenja

Učesnici su 29. čuli izlaganje Gergane Načeve, koordinatorke Posmatranog doma za mlade koji napuštaju institucije u Plovdivu. Ova socijalna usluga tranzicionog tipa ima za cilj podršku mladićima (od 18 do 25 godina) u njihovoj tranziciji između rezidencijalnih institucija (najčešće sirotišta ili centara za smeštaj porodičnog tipa) i zajednice. Najzanimljiviji deo za učesnike bili su praktični pristupi svakodnevnom životu u ovoj rezidencijalnoj službi.

Profesionalci koji su učestvovali na 3. TM visoko su ocenili sastanak. Nažalost, nismo mogli lično da poželimo dobrodošlicu našim kolegama iz Udruženja Antropos, zbog ograničenja vezanih za Covid, ali su barem uspeli da aktivno učestvuju preko obezbeđene Zoom platforme. Među najvažnijim tačkama prema obrascima za evaluaciju učesnika bile su prezentacije Krugovi podrške i odgovornosti i Posmatrani dom.


AMAKA
KNJIGA RADIONICE: 2. MEĐUNARODNI SASTANAK U ATINI

Drugi međunarodni sastanak održan je u Atini, Grčkoj, od strane organizacije AMAKA. Fokus sastanka je bio na IO4 - Edukacija edukatora II (načini implementacije art terapije). Cilj kurikuluma IO4 je upoznavanje sa pristupima, metodologijama, alatima, metodama i tehnikama, prepoznavanje i učenje različitih mogućnosti koja se mogu koristiti u razvoju kompetencija stručnjaka i/ili podržavaoca koji rade na reintegraciji, pre svega kroz metodologije art terapije. Ciljna grupa nastavnog programa / kursa su volonteri, podržavaoci i stručnjaci koji rade na području reintegracije, sa marginalizovanom, devijantnom ciljnom grupom sa izrazito kriminalnim načinom života, prestupnicima, zavisnicima i svima koji su bili uključeni u zatvoreno institucionalno obrazovanje (popravni domovi, zatvori, kaznene ustanove itd.) ili podržavaju ili rade sa bilo kojom drugom ranjivom ciljnom grupom.

Međunarodni sastanak je uključivao sledeće aktivnosti:
Kratka prezentacija AMAKE i prezentacije partnerskih organizacija, diskusije o projektima u vezi administrativnih, finansijskih i zadataka diseminacije, kulturna poseta, prezentacije i dosadašnji napredak u vezi sa IO4, kao i budući koraci. U vezi IO4, partneri su se složili da bi IO4 trebao biti fokusiran na to kako će profesionalci moći da identifikuju, procene i pozitivno poboljšaju svoje strategije suočavanja. Oni mogu lakše rešavati sukobe i upravljati stresnim situacijama, identifikovati signale sagorevanja i efikasno ih sprečiti i/ili lečiti. Oni će takođe moći da prepoznaju i dožive iskustvo u svom privatnom i profesionalnom životu kroz razmišljanje orijentisano na rešenja. Partneri su se takođe složili da moduli treba da kreiraju planove časova za stvarna radna mesta, polja i ciljne grupe o tome kako koristiti art terapiju kao efikasno oruđe i kako art terapija može biti u službi stručnjaka/profesionalaca (punjenje, samopotkrepljenje, pozitivno iskustvo, stvaranje, produktivnost, izvor radosti, tok, snalaženje). Stoga su dogovoreni sledeći moduli: biblioterapija, specifične tehnike „terenske kompetencije“ za pomoć ciljnoj grupi, mogućnosti metodologija u radu sa posebnim ciljnim grupama „kriminalci/zatvorenici/oslobođeni ljudi“, sprečavanje sagorevanja, upravljanje emocionalnim stresom, komunikacijske veštine, pripovedanje, formiranje grupe- grupa kao metoda- grupa kao tehnika, karakteristike/rizici/potrebe/usluge za maloletnike- holistički pristup i ključni elementi efikasne prakse, pozorište kao oblik art terapije- metodologija obrazovnog pozorišta, praksa u razvoju obrazovnog pozorišta.

Pored toga, partnerske organizacije su imale priliku da dožive aktivnost art terapije povezane sa IO4 koju je omogućila AMAKA sa ciljem da steknu praktično iskustvo o UNLOCKED praksama. Tokom sastanka održana je prezentacija organizacije HumanRights360 o psihosocijalnoj rehabilitaciji u Grčkoj. HumanRights360 je podelio svoj uticajan rad na postavljanju ulica i projektu CUP. Putevi usavršavanja osuđenika (CUP) je 36-mesečni projekat finansiran od strane EU programa Erasmus+ koji ima za cilj da osmisli i pilotira module obuke za usavršavanje žena i muškaraca zatvorenika u 6 evropskih zatvora, istovremeno pružajući neophodne alate za procenu uticaja ove nadogradnje puteve i promovisanje društvene reintegracije zatvorenika. Ovo je bila prilika za umrežavanje, za razmenu ideja u vezi rada na rehabilitaciji u Grčkoj i inostranstvu bivših zatvorenika i povezivanje UNLOCKED i CUP projekata da bi proširili svoj uticaj.

Stručnjaci koji su učestvovali na 2. Međunarodnom sastanku u svojoj evaluaciji su istakli posebno zadovoljstvo sa iskustvenim aktivnostima art terapije, prezentacijom HumanRights360, kao i diskusijama o IO4. Fototerapijska aktivnost bila je od pomoći u razumevanju načina na koji se art terapija može primeniti na ciljnu grupu. Osim toga, učesnicima je bila zanimljiva kulturna poseta Muzeju. Stručnjaci su razmišljali o potrebi veće primene diskutovanih praksi i praktičnog iskustva.


UNLOCKED
2020-l-HU01-KA204-078660
Različiti načini korišćenja umetničke terapije sa marginalizovanim,
vulnerabilnim društvenim grupama

Međunarodni skup i radionica booklet - Rezime

Sveobuhvatni cilj UNLOCKED projekta je smanjenje marginalizacije ciljne grupe prestupnika, lica na izdržavanju zatvorske kazne i na slobodi, zavisnika, sa visokim rizikom od kriminološkog povrata, podrška njihovoj društvenoj integraciji, razvoj strateških partnerstava za metodološki razvoj, razvoj tehnika, razmenu znanja i iskustava; nadalje, primena inovativnih, neformalnih kreativnih programa i metoda - cilj/zadatak/aktivnost tokom trajanja i nakon projekta je razvoj ličnosti, povećanje potrebe i motivacije za učenje i njihovo rukovođenje, smanjenje nedostataka znanja i kompetencija.
Partnerstvo predstavljaju 4 organizacije (Fondacija Valtó-sáv, koordinatorska organizacija - HU, Udruženje za mentalnu higijenu Antropos - SRB, Fondacija za prevenciju zločina - IGA, AMAKA NVO, GR) iz 4 zemlje (Mađarska, Srbija, Bugarska, Grčka).

Fondacija Valtó-sáv (Váltó-sáv Alapítvány, u daljem tekstu VSA - HU) je nacionalna, građanska organizacija za profesionalnu podršku devijantnim, ugroženim/marginalizovanim, vulnerabilnim grupama i njihovim porodicama; nadalje, podrška u (re)integraciji u društveni sistem i na tržište rada socijalno ugroženim osobama, prestupnicima, zavisnicima, osuđenim licima na izdržavanju zatvorske kazne i nakon puštanja na slobodu. Naša glavna aktivnost je staranje, obučavanje i podrška mentalnog zdravlja ciljne grupe, kao i smanjenje stigme i senzibilizacija i jačanje socijalne uključenosti (www.valtosav.hu).

Udruženje za mentalnu higijenu Antropos (Antropos Mentálhigiéné Egyesület - SRB) osnovano je 2010. godine u saradnji sa stručnjacima mentalnog zdravlja. Osnivačima je postalo jasno da su mladi populacija koja je najviše zanemarena u pogledu mentalnog zdravlja, dok oni čine najosetljiviju i najvulnerabilniju generaciju, a ujedno su i najprijemčiviju za novine. Bavimo se prevencijom vršnjačkog nasilja, organizacijom različitih aktivnosti u cilju prevencije narkomanije, razvoja zdravih navika, individualnih i grupnih konsultacija, psiholoških radionica (psihodramske iskustvene grupe), treninga ličnog rasta, predavanja, filmova, performansa i tribina iz oblasti mentalnog zdravlja.

Fondacija za sprečavanje zločina - IGA je nezavisna profesionalna organizacija koja pokreće građanske aktivnosti i radi na smanjenju kriminala. Organizacija radi u interesu društveno marginalizovanih pojedinaca i grupa, deca pod rizikom, prestupnika, žrtava zločina i relevantnih institucija. IGA proučava društvene procese u oblasti kriminala i socijalne isključenosti; razvija i uvodi inovativne programe i modele; sprovodi obuke, savetodavne, obrazovne i izdavačke aktivnosti; poboljšava socijalni dijalog i međuagencijske odnose; sprovodi kampanje zagovaranja; pruža socijalne usluge, razvija nacionalna i međunarodna partnerstva. Među dostignućima IGA spada njegova važna uloga u uvođenju probacije u Bugarskoj, u osnivanju prvog probacionog centra i obučavanju službenika za probaciju u državi, zbog čega je 2004. godine nagrađen Međunarodnom nagradom za pravosuđe zajednice. IGA je takođe prvi uveo procenu rizika za maloletna lica u Bugarskoj, razradio specijalizovane programe za rad sa prestupnicima u zajednici i zatvorima, prvi sproveo naučno istraživanje o seksualnim prestupima i seksualnim prestupnicima, i razvio specijalizovane programe obuka za stručna lica koji rade sa prestupnicima što je pružao u okviru nastavnog plana i programa Univerziteta u Plovdivu. IGA je 2010. konsultovala razvoj prve Strategije za sprečavanje opštinskog kriminala - Strategije grada Plovdiva.

AMAKA NVO (AMAKA ASTIKI MI KORDOSKOPIKI ETAIPIA - GR) AMAKA je neprofitna organizacija osnovana u Atini 2008. godine. Glavni cilj organizacije je pružanje pomoći ugroženim društvenim grupama. Ugrožene grupe su sve one društvene grupe koja nemaju pristup resursima ili privilegijama koja su dostupna drugim članovima zajednice. Amakine ciljne grupe pretežno su migracijske manjine, deca sa razvojnim smetnjama, adolescenti pod rizikom, grupe u dubokom siromaštvu, lica na izdržavanju zatvorske kazne, starije osobe, psihijatrijski pacijenti, beskućnici, žrtve trgovine ljudima itd. AMAKA veruje da umetnost kao kreativni proces oslobađa nas samih - i kad smo se jednom oslobodili, otvara nam put ka društvenim promenama. AMAKA je odabrala umetnost kao osnovni alat za postizanje pozitivnih promena u grupama i pojedincima, nudeći radionice umetničke terapije, fototerapije, pismenosti kroz fotografiju, drama terapije i sa participativnim snimkom. Radionica ove vrste razlikuje se od konvencionalne umetničke radionice jer se fokusira na kreativni proces, na one specifične trenutke u kojima pojedinac dobija inspiraciju i stvara nešto. Amakina disciplina ne stavlja naglasak na umetnički ishod-proizvod, već na suštinu stvaranja.

Tema prvog Intelektualnog rezultata i prvog međunarodnog projektnog sastanka (Mađarska, Budimpešta, 23-24.06.2021.) bio je sakupljanje zbirke kreativnih programa, radionica umetničke terapije, mogućnosti, metoda i tehnika, te prikupljanje i analiza primera dobrih praksi.

Prvi sastanak je održan tek u junu 2021. godine zbog nastale situacije usled pandemije (COVID-19), a dotle su se partneri sastajali i radili putem online platformi. Svi su već bili željni profesionalnih diskursa uživo. U Mađarskoj smo, u oviru prvog međunarodnog sastanka, bili prvo na stručnom studijskom putovanju u zatvoru u Vacu, a popodne je predstavljen poseban program Programa reintegracije polovine stanova Fondacije Váltó-sáv.

Sledećeg dana, učesnici su mogli da se oprobaju na Radionici čokolade („ChocolateWorkshop”, mogli su da učestvuju u kreativnom programu ove prirode), a popodne smo pripremili sledeći intelektualni rad.

Sve organizacije bile su aktivno uključene u razvoj prvog intelektualnog rada: Fondacija Valto-sav predstavila je razvijene i evaluirane programe biblioterapije za zatvorenike, kao i radionice Umetnosti i zanata („Arts&Crafts”), dopunjeno sa posebnim tehnikama koje se mogu implementirati i koje su već realizovane u potpuno zatvorenim ustanovama: paverpol (skulptura od tekstila, reciklirano), čarobno slikarstvo („enchaustic painting“, peglanje voskom) i Radionica čokolade predstavljeni su kao nove kreativne tehnike i mogućnosti.

Udruženje za mentalnu higijenu Antropos elaboriralo je mogućnosti terapije bajkama u prevenciji narkomanije, predstavljajući specifično razrađenu radionicu.

IGA je predstavila program, metod i tehniku pozorišne umetničke terapije za maloletnike pod rizikom sa vežbama i programom radionice koji se mogu odmah primeniti u svakodnevnom radu.

AMAKA je predstavila implementaciju fototerapije kao vid umetničke terapije za zatvorenice, takođe sa konkretnim vežbama i primenljivim mogućnostima.

Dodatne informacije: http://www.unlocked.hu/io1-art-therapy.html, http://www.unlocked.hu/workshop-booklets.htmlUgovor: KA204 - Strateška partnerstva za obrazovanje odraslih
Naziv projekta: UNLOCKED
Koordinaciona organizacija: Váltó-sáv Alapítvány (Fonadacija)
Period projekta: 01.01.2021. - 28.02.2023.
Evropska komisija, program Erasmus +, ključna aktivnost 2

http://www.unlocked.hu

Rezime projekta

Partnerski projekat zasnovan na inovacijama, zajedničkoj razmeni iskustva i metoda, proširenju znanja i razmeni znanja 4 partnerske organizacije iz 4 države (Mađarska, Bugarska, Grčka, Srbija) (Fondacija za razmenu, Fond za sprečavanje kriminala - IGA, NVO Amaka, Udruženje za mentalnu higijenu „ANTROPOS“), koja se posebno fokusira na ciljnu grupu ranjivih, ugroženih, visoko rizičnih prestupnika, pritvorenika i bivših zatvorenika, zavisnika i one iz marginalizovanih okruženja, kao i strkučnjaka i eksperata koji ih leče. Niska obrazovna postignuća i rano napuštanje škole su prekomerno zastupljeni u ciljnoj grupi, koju karakterišu nedostatak osnovnih, ključnih i transverzalnih kompetencija i opšti nedostatak znanja i informacija. Njihova obrazovna iskustva su uglavnom negativna, njihova školska karijera prepuna je neuspeha, što rezultira niskim samopouzdanjem i samopoštovanjem. Predrasude većinskog društva prema ovoj ciljnoj grupi su značajne, što otežava izlazak iz njihove marginalizovane situacije i reintegraciju. Opšti cilj ovog projekta je smanjenje marginalizacije ciljne grupe visoko rizičnih prestupnika, pritvorenika, bivših zatvorenika i zavisnika i podrška njihovoj socijalnoj integraciji. Cilj projekta je da svoj cilj postigne širenjem alata, razmenom znanja i iskustva i upotrebom inovativnih, neformalnih kreativnih programa i metoda kako bi se olakšao razvoj ličnosti, motivacija i poticanje učenja u ciljnoj grupi. Takođe se fokusira na ublažavanje deficita njihovog znanja, informacija i kompetencija kroz zadatke i aktivnosti tokom i nakon projektnog perioda.

Glavni cilj projekta je organizacija i primena kreativnih programa za prevenciju kriminala, kao i razvoj njihove metodologije i obrada u radionici. Dalje, razvoj ličnosti, razvoj ručnih, transverzalnih, socijalnih i tržišnih kompetencija sa ciljnom grupom, povećavajući time životne šanse.

Razvoj odgovornosti i građanskih kompetencija ciljne grupe takođe je deo cilja projekta, kao i programi obuke za profesionalce (civile, zatvorsko osoblje ili volontere) kako bi proširili svoj metodološki i alatni repertoar. Namerava da postigne razvoj mreže u ovoj oblasti dizajniranjem i razvojem lokalnih i međunarodnih programa (re) integracije.

Tokom projekta planiramo 6 transnacionalnih partnerskih sastanaka u zemljama učesnicama, paralelno sa objavljivanjem 6 brošura sa radionicama (na 10 različitih tema) i razvojem 10 intelektualnih rezultata. U vezi sa ovim intelektualnim dostignućima planiramo 50 multiplikativnih događaja (10 po zemlji).
Projektne aktivnosti i uticaji:

  1. Publikacije povezane sa tematskim radionicama - Knjižice radionica. 6 brošura po događaju: 1. Načini primene art terapije na marginalizovane, osetljive društvene grupe; 2. Obrazovanje učitelja II. (o upotrebi art terapije); 3. Dnevnik oslobođenja (priprema za oslobođenje pomoću umetničkih terapijskih alata); 4. Besplatno - kao žena? 5. Terapije igara i njihova moguća primena u obrazovanju odraslih; 6. Metodologija za primenu Zaštićenog smeštaja i smeštaja na pola puta.
  2. Ankete, prikupljanje podataka: prikupljanje / uređivanje najboljih praksi na lokalnom i međunarodnom nivou, mogućnosti primene.
  3. Testiranje, suđenje, evaluacija, povratne informacije, prerada, korekcija.
  4. Smernice i metodologija: veze između (fizičko-mentalno-socijalnog) zdravlja i dimenzija učenja; razvoj metodologije; Dnevnik oslobođenja (priprema za oslobođenje pomoću umetničkih terapijskih alata) kao nova metodologija za reintegraciju; Slobodna - kao žena? - metodologija razvijena posebno za ugroženu grupu žena sa visokim rizikom i stopom kriminala; Terapije igrama i njihova primena u obrazovanju odraslih (neformalni, individualni putevi učenja, razvoj metoda i alata); Zaštićeni smeštaj i smeštaj na pola puta (složena i sinergijska podrška za pružanje socijalnih i životnih veština i obuke).
  5. Razvoj zajedničkih materijala za obuku: Načini primene art terapije na marginalizovane, osetljive društvene grupe - vodič za dobru praksu; Obrazovanje vaspitača I. (osnovno) i Obrazovanje vaspitača II. (o sprovođenju art terapije).
  6. Učinci: smanjenje marginalizacije među niskokvalifikovanim ciljnim grupama sa visokim kriminalom, prestupnicima, zatvorenicima, bivšim osuđenicima i zavisnicima, povećanje njihovog pristupa učenju, uvođenje znanja kao vrednosti. Razvoj pedagoških kompetencija ciljne grupe, proširenje njihovog metodološkog opsega; inovacije koje mogu preuzeti profesionalci koji rade u drugim oblastima.