A szegedi Szent Gellért Társaság, a szabadkai Antropos Mentálhigiéné Egyesület, az eszéki EGTS Panonija Egyesület a Salzburgi Magyar Egyesület a temesvári Szórvány Alapítvány, közös partnerségben, valósul meg a Figyelünk rád! – We have your back! című projekt (2021-2-HU01-KA220-YOU-000050143).

A projekt futamideje 18 hónap, 2022 májusa és 2023 októbere között kerülnek az aktivitások megvalósításra.

A projekt megítélt teljes pénzügyi támogatása 111.963 euró, az Európai Unió Erasmus + programja keretein belül.

A projekt célja, hogy a társadalom minden tagjának megfelelő információt nyújtson a függőség kialakulásáról, a szenvedélybetegség (kábítószer- és viselkedésfüggőség) ártalmairól, de elsősorban segítse a célcsoport (a vidéken élő marginális helyzetben levő 14-20 év közötti fiatalok) és közvetlen környezetükben élők (szülők, tanárok, szociális segítők) függőségekkel és testi/lelki egészséggel kapcsolatos szemléleteinek formálását.

A projektnek több olyan célkitűzése van, amely szorosan kapcsolódik a fő céljához.

  1. Partner szervezetek szakmai kompetenciáinak fejlesztése – ez által minőségibb szolgáltatás nyújtása a célcsoportok számára. A parteszervezeteknek saját drog prevenciós akcióterv elkészítésével kívánják összegyűjteni a prioritásaikat és kialakítani a saját jó gyakorlataikat, amelyek hosszútávon is fenntarthatóak és összhangban vannak a szervezet lehetőségeivel.

  2. Ifjúságsegítők képzése – olyan 20-30 év közötti fiatalok képzése, akik szakmai ismereteikkel és kapcsolataikkal képesek preventív tevékenységet folytatni és segíteni a krízishelyzetbe került fiatalokat.

  3. Multidiszciplináris szemlélet népszerűsítése – azok a szervezetek, akik más területeken (pl. sport, szabadidős tevékenységek, kulturális örökségek megőrzése, nyelvi készségek fejlesztése) aktívan részt vesznek a fiataloknak szánt programok szervezésében teljesen kiesnek ezekből a szakmai fórumokból, és nincsenek felkészítve az esetleges addikcióval kapcsolatos problémák felismerésére. Ha sikerül is észlelniük a probléma jelenlétét, nem tudják kezelni, és kapcsolati tőke hiányában nem tudnak szakmai segítséget sem kérni más kompetens szervezetektől. Ezért szeretnénk regionális szinten összekötni azokat a civil szervezeteket, akik szakmai tudással és tapasztalattal rendelkeznek olyan szervezetekkel, akik számára fontos lenne erről a területről is releváns információkat kapni.

  4. Szakpolitikai aktivitás – a hatékony drogprevenció szakirodalmának és módszertanának elemzése, célunk tanulmányozni és összefogni öt ország és az Európai Unió szakpolitikáját (drogprevenciós stratégia, törvényi keretek) és módszertanát (jó gyakorlatok).

Kiemelt cél a nemzetközi és regionális szakpolitikában való aktív részvételt elősegítése – internacionális tanulmánykötettel segítjük a regionális és nemzetközi szervezetek munkáját, valamint a tagszervezetek célcsoportjába tartozó fiatalok érdekképviselete – az ifjúság segítők projekt aktivitásai eredményeként újonnan kialakult hálózata és szakmai attitűdje mentén alkalmassá vállnak arra, hogy munkájukkal segítsék a szakmát.