http://atjarok.hu
ÁTJÁRÓK
2022-1-HU01-KA210-ADU-000083157

UDRUŽENJE ZA MENTALNU HIGIJENU „ANTROPOS“

Opis slučaja 2

Imijeva molba za pomoć

– kratak rezime –

Odnos pomaganja sa Imijem počeo je kada je još bio u fazi pre donošenja odluke u vezi sa upotrebom droga. Imi je srednjeg rasta, mršav, bled mladić. Na prve konsultacije došao je okruglih očiju i upalog lica, a njegovo naknadno fizičko stanje se menjalo u zavisnosti od toga da li je uzimao lekove koji su pratili trenutni tretman. Dešavalo se da dođe u neispavanom stanju, ali je bilo i slučajeva da je uspeo da stigne nakon adekvatne količine i kvaliteta sna, tada gore navedeni simptomi nisu bili vidljivi. Odeća mu je uredna, govor skladan, a zbog dugog boravka u inostranstvu ponekad nije mogao da se seti nijedne reči na mađarskom.

Iako nije negirao svoju upotrebu droge, nije joj pripisao ni veći problem. Doživeo je činjenicu da je to problem za njegovu okolinu, a ne za njega. Njegova jedina motivacija za odustajanje bila je da zadovolji svog oca. Prvih nekoliko korisnih razgovora otkrilo je zamršenu mreža njegovih porodičnih odnosa koja mnogo doprinosi njegovoj upotrebi droga. Kako se porodična slika razvijala, tako se menjao i Imin stav u vezi sa upotrebom droga. On ulazi u fazu odlučnosti, ali je njegova motivacija i dalje često vođena ambivalentnim osećanjima prema ocu. Faza radnje i održavanja se dešava nekoliko puta kod Imija, kao i pad skoro po zakonu. Iz literature znamo da su recidivi gotovo neizbežni, posebno u metadonskom programu. Primetna blokada u Imijevom samorazvoju može se pripisati vremenu oko formiranja konstantnosti objekta. Ima je tri godine kada mu se rodi mlađi brat. Ovo je doba u kome se odvija proces cepanja objekta i sebe na dobro i loše. Ljubomora na mlađeg brata, koja je inače prirodno prisutna, pojačana je pseudo-majčinskim stavom, koja ne zna šta da radi sa zdravim detetom, - možemo pretpostaviti da nije mogla ni sa Imi - ali brine o svom mlađem detetu koji boluju od teškog dijabetesa sa punom posvećenošću i pažnjom. Imijeva reakcija je cepanje, usled čega se objekat ne integriše. Slika majke ostaje trajno podeljena između „loše majke“, koja se samo bavi prekomernim dijabetesom mlađeg brata, a sva njena pažnja usmerena je na brigu, i imidža „dobre majke“, koja je samo poželjna majka.
Kasnije u svom životu, on stalno priziva ovu sliku svaki put kada ubrizga heroin u svoju venu istim pokretom kao što je insulin ubrizgan u ruku njegovog bolesnog brata. Nije slučajan ni izbor heroina kao droge, on je lek koji čoveka štiti od loših iskustava: fizičkog i psihičkog bola. Dinamiku odnosa pomaganja zapravo je stalno određivao odnos prema Iminim roditeljima. Uspostavljanje sećanja koja su se pojavila tokom odnosa pomaganja i razumevanje veza pomogli su mu da shvati svoju pravu situaciju.

Ako bismo na skali (1-10) morali da postavimo pitanje kako smo stigli tamo gde smo, onda počinjemo sa 3, dolazimo do 5, pa se vraćamo na 2, i odatle završavamo odnos pomoći između 4-5.

Tokom prezentacije slučaja, ostali profesionalci su delili stav da postoji relativno malo alata za spoljnu motivaciju u pogledu potpunog prestanka ili dugotrajnog lečenja. Posebno ako se ima u vidu da je u slučaju Imi čak i okruženje za podršku ad hoc u odnosu na disfunkcionalnu porodicu. Rečeno je da rad sa porodicom može donekle napredovati, ali za to je očigledno potrebna odlučnost porodice.